Menu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Lyndelse Autolakering er KS2000 certificeret

 

 

 

KS2000 Certificering

 

KS 2000 er FAI's kvalitetsstyringssystem, der med en kvalitetshåndbog som værktøj giver vejledning og retningslinier for de virksomheder, der ønsker at kunne levere et dokumenteret og kontrolleret kvalitetsprodukt, som lever op til FAI's anbefalinger, standarder og normer. Systemet omfatter såvel personvognslakering som storvognslakering og kan udvides til også at omfatte miljøstyring.

Formålet med KS 2000 er at sikre et højt fagligt niveau og en høj kvalitet med hensyn til lakopbygning, farvetilpasning, glans, lagtykkelse, overfladestuktur og overfladerenhed. KS 2000 skal samtidig sikre en høj kvalitet i virksomhedens service i form af effektiv planlægning samt ledelse, garanti, pris, reklamationsgang og afvigelsesbehandling.

KS 2000 indeholder bl.a. FAI's standarder og normer, der angiver minimumskrav til en færdig lakering. Disse fastsætter udfaldskravene i en slutkontrol før aflevering til kunden og kan anvendes ved uoverensstemmelser mellem malerværksted og kunde.

Kvalitet betyder først og fremmest, at virksomheden til stadighed kan opfylde kundens krav og forventninger til det arbejde, der leveres. Bilfabrikkerne, bilimportørene, autoværkstederne, forsikringsselskaberne og de private kunder kræver alle kvalitet. Med KS 2000 kvalitetshåndbogen i hånden har man et stykke værktøj, der sikrer og dokumenterer et arbejde, der lever op til kundens forventninger. Desuden vil kvalitetsstyring kunne nedsætte omkostningerne ved reklamationer og omlakeringer. Færre fejl og høj kvalitet giver kvalitet og tilfredse kunder, og tilfredse kunder kommer igen og igen.

 

 

KS2000 Miljø- og energicertificering

 

FAI har med støtte fra Miljøstyrelsens og Erhversfremmestyrelsens ordning til indførelse af miljøstyring i små og mellemstore virksomheder udviklet et miljøledelsessystem. Systemet er tilpasset branchens eksisterende kvalitetsstyringssystem KS 2000 og omfatter FAI-medlemmernes miljø-, energi og arbejdsmiljøforhold. Værksteder der arbejder efter og er certificeret udfra systemet er blandt andet forpligtiget til årligt at opstille miljøhandlingsplaner, miljømål og udarbejde miljøredegørelser. Medlemsvirksomhedernes miljøredegørelser er offentlig tilgængelige, og kan rekvireres via FAI, eller hos det enkelte medlem.

 

 

 

Nr. Lyndelse Autolakering • Nørrevang 2 • 5792 Aarslev • Tlf.: 6590 2078